Kamerwerk

Kader Group BV

Framework for positive change!

Vormgeving studieboeken | veiligheidscampagnes

Het kader voor positieve verandering!

Kader Group BV (voorheen DENF – Passion for Safety) een adviesgroep op een missie.

Samen werken aan een duurzame en veilige leefomgeving om door te geven aan toekomstige generaties

 

Boek uitgaves

Tot op heden heeft DENF  vier studieboeken/naslagwerken uitgegeven. Een studieboek moet overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren zijn. Dit kan worden bereikt door een duidelijke structuur en een goede lay-out te creëren. De Reclamekamer is al sinds 2008 nauw betrokken bij DENF en kent het bedrijf van binnen en buiten zodat wij al jaren de vaste partij voor de vormgeving van de boeken.

Veiligheidscampagnes

Naast de boeken geven wij veelvuldig de veiligheidscampagnes voor de klanten van Kader Group vorm.

Veiligheid voor alles!

Scroll to Top